• Contact: Shenzhen KPD Electronics Co., Ltd
  • Address:RmA,24/F Da Qing Bldg, Shen Nan Rd, Fu Tian,Shenzhen, Guangdong,P.R.China
  • Tel :+(86
   Fax :+ ( 86 ) 755-82984171
  • Alibaba China:
   Alibaba International:
  Copyright Ninebot Inc. Copyright Shenzhen KPD Electronics Co., Ltd 2012-2014    :